SAMKB OBJAVLJUJE POZIV ZA UPIS U PROGRAM
SERTIFIKOVANI MENADŽER KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI (SMKB)


manager


Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti (SAMKB) i Poslovna Akademija PKS objavili su poziv za upis na Specijalistički program dopunskog obrazovanja i sertifikovanja stručnjaka koji se bave poslovima upravljanja korporativnom bezbednošću – Sertifikovani menadžer korporativne bezbednosti.


Ovo je jedinstveni Seminar Asocijacije menadžera korporativne bezbednosti Jugoistočne Evrope (SEECSA) koji se po prvi put organizuje u Srbiji u partnerstvu sa Srpskom Asocijacijom Menadžera Korporativne Bezbednosti (SAMKB) i Poslovne Akademije PKS.


Polaznici ovog jedinstvenog programa dopunskog obrazovanja u trajanju od 80 nastavnih časova, moraće usvojiti znanja i kompetencije u osam ključnih područija korporativne bezbednosti:


manager

Modul 1: Arhitektura korporativne bezbednosti - dr Darija Ivandić Vidović
Modul 2: Upravljanje rizicima - Prof. dr Zoran Keković
Modul 3: Upravljačke funkcije menadžera korporativne bezbednosti- Prof. dr Dane Subašić
Modul 4: Krizni menadžment - Prof. dr Želimir Kešetović
Modul 5: Upravljanje devijantnim ponašanjem na radnom mestu i interne korporativne istrage - Prof. dr Irena Cajner Mraović
Modul 6: Poslovno-obaveštajna delatnost - Prof. dr Dragan Trivan
Modul 7: Informaciona i informatička bezbednost - Doc. dr Goran Matić
Modul 8: Leadership i coaching u korporativnoj bezbednosti - Prof. dr Željko Mojsilović


Da bi polaznik stekao pomenuti Sertifikata (SMKB) mora uspešno proći svih osam modula. Polaznici mogu upisati i pojedinačni modul, ali tada stiču uverenje o završenom modulu.

Nastava počinje 6. mart 2020.godine u prostorijama PKSResavska 13-15, sala 4, III sprat.

Prijava je putem linka: prijava ili zatražite putem mejla: edukacija@pks.rs. detaljnije
manager


11.MEĐUNARODNA KONFERЕNCIJA MENADŽERA BEZBEDNOSTI SLOVENIJE "DANI KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI U LJUBLJANI"


Informišemo i pozivamo članove SAMKB, da će se u organizaciji Instituta za korporativne bezbednosne studije iz Ljubljane, u periodu od 11. do 12. marta 2020. godine organizovati 11. Međunarodna konferencija Days of Corporate Security 2020. Kao deo ove Konferencije održaće ce i tradicionalna dodela godišnjih nagrada u oblasti bezbednosti za 2019. "Slovenian Grand Security Award".


Konferencija će okupiti vrhunske stručnjake iz različitih oblasti upravljanja rizicima, u okviru konferencije će se održati razne druge važne aktivnosti kao što su okrugli sto sa istaknutim menadžerima korporativne bezbednosti iz regiona, društvena okupljanja , gde će učesnici imati priliku da uspostavi nove kontakte i druge aktivnosti. Događaj će se održati uz punu podršku medija.


Za članove Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti naše kolege iz partnerske Asocijacije iz Ljubljane i ove godine odobrili su popust od 30% na ’’first minute’’ prijave do 31.01.2020.godinne ili 20% na kotizaciju za prijave na Konferenciju nakon 01.02.2020.godine, koja uključuje: (konferencijski materiali; magazin »Korporativna varnost« (22. izdanje); 2x ručak (sreda i četvrtak); svečana večera (sreda veče) i osveženja tokom pauze.


Iskoristite povoljnu ponudu smeštaja, koje su pripremljene samo za učesnike konferencije u hotelu Austria Trend Hotel, Ljubljana (više u prilogu)!


Za više informacija oko programa i prijave posetite web-stranicu Instituta za korporativne sigurnosne studije – ICS www.ics-institut.si


Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na tel. broj +386 31 312 819, +386 31 358 502 ili poslati e-mail na info@ics-institut.si ili se obratiti SAMKB na tel: 011/2641-083 ili e-mail: office@korporativnabezbednost.rs.  poziv
HUMS preuzeo predsedavanje SEECSA-om
5. januar 2020.

Hrvatska udruga menadžera sigurnosti (HUMS), u Zagrebu je u subotu, 4. Januara 2020. i službeno pruzela jednogodišnje predsedavanje Asocijacijom menadžera korporativne sigurnosti JI Europe (SEECSA).


asocijacija


Prof.dr.sc. Dragan Trivan i Alen Ostojić prilikom obeležavanja primopredaje predsedavanja SEECSA-om, u Zagrebu, 4. januara 2020.


„Želio bih podsetiti da smo priču o stvaranju SEECSA-om započeli 2012. u Umagu, na šestoj konferenciji hrvatskih menadžera sigurnosti, a osnovali smo je zajedno sa nacionalnim asocijacijama menadžera korporativne sigurnosti Slovenije, Srbije, Severne Makedonije i Hrvatske, 3. decembra 2018. u Zagrebu, na 12 konferenciji hrvatskih menadžera sigurnosti. Imao sam čast i zadovoljstvo da budem prvi predsedavajući i da u Beogradu prošle godine u oktobru, organizujemo prvi forum SEECSA-e na kojem su se okupili menadžeri koporativne sigurnosti iz Slovenije, Hrvatske, Severne Makedonije i Srbije. Perspektiva Southeast Europe Corporate Security Association je odlična, naročito u području profesionalnog usavršavanja i sertifikacije, kao i razmene informacija o trendovima kriminala, tehnologijama i alatima borbe protiv kriminala. Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti daće maksimum u daljem razvoju SEECSA-e. Kolegi Ostojiću i HUMS-u želim uspeh u radu“, rekao je prof.dr.sc. Dragan Trivan, predsednik SAMKB i predsedavajući SEECSA-om u 2019. godini.


„Hvala kolegi prof.dr.sc. Draganu Trivanu, predsedniku Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, koji je proteklih 12 meseci predsedavao SEECSA-om. U fokusu HUMS-ova predsedavanja tokom 2020. godine, biće četiri ključna područja: širenje mreže članova i osnaživanje umrežavanja članova, zaštita nacionalne kritične infrastrukture, dalji razvoj SEECSA Brenda i podizanje nivoa ličnih kompetencija članova kroz sertifikaciju menadžera korporativne sigurnosti (CMKS). Ističem da je Hrvatska udruga menadžera sigurnosti prva u JI Europi započela proces sertifikacije menadžera korporativne sigurnosti i da smo početkom decembra 2019. dobili prve menadžere sa CMKS sertifikatom. Taj proces sertifikacije u februaru 2020. započinje SAMKB, a HUMS ga nastavlja 13. marta s drugom generacijom polaznika programa CMKS-a.


U februaru očekujemo osnivanje Asocijacije menadžera korporativne bezbednosti Crne Gore, koja će postati naša najmlađa članica. U Opatiji, uz pomoć SEECSA-e, 15.-16. aprila, HUMS organizuje prvo međunarodno savetovanje o zaštiti kritične infrastrukture – sigurnost vode i javno vodosnabdevanje. I naravno, u Opatiji, od 30.9.-2.10. 2020. održaće se Hrvatski dani sigurnosti – “Novi izazovi, novi odgovori”, u čijem programu je 14. konferencija hrvatskih menadžera sigurnosti, 2. forum o privatnoj zaštiti i 2. forum menadžera korporativne sigurnosti JI Europe“, rekao je Alen Ostojić, predsednik HUMS-a i novi predsedavajući SEECSA-om u 2020. godini.
Održana 7. Međunarodna stručna konferencija Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti i 1. Međunarodna stručna konferencija menadžera korporativne bezbednosti JI Evrope
10. oktobar 2019.godine, NAVAK Trening centar u Subotištu


SAMKB

Piše: Mara Dragić, a&s Adria

TrivanSkup na kojem su razmenjena iskustva i prezentovani primeri dobre prakse okupio je menadžere korporativne bezbjednosti iz javnog i privatnog sektora Srbije i zemalja regiona. Domaćin konferencije, predsednik SAMKB-a Prof.dr Dragan Trivan u uvodnom delu se osvrnuo na važnost regionalnog povezivanja struke kroz osnivanje SEECSA-e (Southeast Europe Corporate Security Association), koju čine udruženja iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Severne Makedonije, sa sedištem u Zagrebu. Upravo će prof. Trivan predsedavati tom krovnom asocijacijom do sledeće godine, kada će ga zameniti Alen Ostojić iz Hrvatske udruge menadžera sigurnosti. U Subotištu su prisustvovali i Prof.dr Denis Čaleta, predsednik slovenačkog Instituta za korporativne studije, te Prof.dr Atanas Kozarev, predsednik Asocijacije za korporativnu bezbednost, vladavinu prava i ljudska prava “Menadžer korporativne bezbednosti”.

Ključ u edukaciji i saradnji
Bolja edukacija je akcenat koji se provlačio u svim diskusijama na konferenciji. Prof. Čaleta navodi da je korporativna bezbednost u Sloveniji u procesu zaokreta te da bi njihova pažnja trebalo da bude usmerena na informacionu bezbednost, s kojom menadžeri još nisu spremni da se suoče. Zato predlaže bolju edukaciju:“Slovenski ICS postao je okosnica države u pogledu procene rizika. Formirali smo Odbor za korporativnu sigurnost, u koji su uključeni direktori kompanija i predstavnici državnih organa, gde međusobno razmenjujemo operativne informacije, sagledavamo javno-privatne procese kako bismo postigli viši nivo saradnje”, naveo je prof.Čaleta, predsednik ICS. Napomenuo je da su Sloveniji kao članici EU-a dostupni evropski projekti i članovi Instituta će u tom smislu imati ulogu ambasadora, zajedno s ostalim članicama SEECSA-e. Za svaku državu su bitni projekti vezani za kritičnu infrastrukturu, kao i izrada metodologije procene rizika. “U Sloveniji su svesni da je potrebno iskoristiti struku kako bi pomogla državi u segmentima kritične infrastrukture, ali još nismo došli do kraja puta. Nismo zadovoljni jer je potrebno da idemo napred i budemo jači. Uprave kompanija i vlasnici firmi trebaju biti naši sagovornici”, zaključio je Čaleta.  


Sertifikovanje menadžera bezbednosti
Alen Delić, potpredsjednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, takođe je akcenat stavio na edukaciju jer se svet suočava sa brzim promenama i poslovanjem, pri čemu sigurnost kompanije utiče i na sigurnost države. Hrvatska je, prema njegovim rečima, suočena i s promenom regulative zbog usklađivanja zakonodavstva s evropskim. Prisutnima je preneo iskustva sprovođenja programa stručnog usavršavanja prve generacije polaznika za certifikate menadžera korporativne bezbjednosti. Program u trajanju 95 nastavnih časova nudi znanja iz osam modula: korporativne bezbednosti, arhitekture korporativne bezbednosti, upravljanja rizicima, upravljačke funkcije menadžera korporativne bezbednosti, kriznog menadžmenta, upravljanja devijantnim ponašanjem na radnom mestu i internih korporativnih istraga, poslovno-obaveštajne delatnosti, informacione i sajber bezbednosti, kao i upravljanja i mentorstva u korporativnoj bezbednosti. Poželjno je da su kandidati visokoobrazovani, da imaju najmanje pet godina radnog iskustva na upravljačkim pozicijama, da nisu kažnjavani i da poseduju izjavu menadžera korporativne bezbjednosti.


Iskustva iz Severne Makedonije
“Ekonomska bezbednost može da utiče na investicione trendove države, a svest vlasnika kompanija i korporacija za potrebom menadžera korporativne bezbednosti kod nas gotovo i ne postoji”, preneo je prof. Dr Atanas Kozarev iskustva iz Severne Makedonije. Kako je objasnio, direktori misle da menadžeri bezbednosti istovremeno obavljaju i dužnost policajca u kompanijama, što je pogrešno jer oni nisu policajci, već teoretski i praktično obučene osobe spremne da garantuju integralnu bezbednost korporacija, detektuju oblike ugrožavanja bezbednosti i ponude procenu rizika korporacija. Zato je predložio veće ulaganje u razvoj korporativne bezbednosti u Severnoj Makedoniji kako za akreditovanje novih studijskih programa tako i za jaču promociju funkcije specijaliste korporativne bezbednosti. Smatra da je potreban veći akcenat na sprovođenju sajber kulture i prepoznavanja novih pretnji kako bi se na te izazove adekvatno odgovorilo.


Dodeljene godišnje nagrade SAMKB
Za vreme konferencije dodeljene su nagrade SAMKB-a za 2018/19. godinu u kategorijama: najbolja kompanija, najbolji menadžer i najbolja knjiga u oblasti korporativne bezbednosti. Zahvalnice kompanijama koje su pomogle realizaciju ovog skupa uručne su predstavnicima kompanijama: CP Security, Master team i Reisswolf Serbia.


Nagradjeni


Plakete kompanijama za izuzetan doprinos podršci i realizaciji 7.Međunarodne konferencije ''Dani Korporativne bezbednosti 2019'' i razvoju korporativne bezbednosti u Republici Srbiji za 2018/2019.godinu primili su predstavnici kompanija, kao i Dahua Technology  i ASSA ABLOY.


- Godišnja nagrada za najbolju knjigu pripala je knjizi “Koncepti kriznog upravljanja i kritične infrastrukture” autora Branka Mihaljevića i Alena Ostojića;

- Godišnja nagrada za najbolju kompaniju za ostvarene rezultate i razvoj u oblasti korporativne bezbednosti u 2018/2019.godini proglašena je kompanija je JT International a.d. Senta zato što “primenjuje najbolja rešenja, sprečava hakerske napade i ilegalne fizičke upade”;

- G-din Mladenu Alviroviću iz SAT Media Grupe uručena je godišnja nagrada najbolji menadžer korporativne bezbednosti  za 2018/2019.godin

NAVACAlen Delić, vodeći konsultant za informacionu i sajber bezbednost u Divertu, održao je prezentaciju “Socijalni inženjering u zaštiti korporativne sigurnosti”. Socijalni inženjering čini više od 70 posto načina kako se prvi put ulazi u neke kompanije, bilo da se pređe rampa, ubaci USB ili pošalje neki problematični e-mail. U Hrvatskoj se, kaže, propisi i zakoni usklađuju sa zakonodavstvom EU, ali u oblasti informacione bezbednosti nikakvo zakonodavstvo ne može da pomogne. “Mehanizmi načina rada jednaki su gde god da se nalazimo, u SAD-u ili EU-u. U Hrvatskoj su najsigurniji finansijski sektori koji su regulisani, pa slede telekomi. To pokazuje da regulativa tera ljude da nešto naprave. Ona mora imati nadzor i kaznu, bez toga nema ništa”, predlaže Delić.

Od prošle godine u Hrvatskoj je na snazi primena Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka i načinu njihovog korišćenja. “Kazne za GDPR su relativne: dva milion evra ili četiri posto. Hrvatska još nije izrekla nijednu kaznu. Mislim da će nam novi talas stići kada neko izrekne prvu kaznu i onda ćemo imati više problema s primenom te uredbe. Velike kompanije već su uskladile poslovanje s tim, ali to je kontinuirani proces”, navodi Delić. Kada je reč o korporativnoj bezbednosti, on napominje da znanja ima dovoljno, ali ne i ljudi, a mere se razmenjuju veoma brzo. “Sajber napadači su uvek korak ispred odbrane”, kaže on i dodaje: “Stalno govorimo o proaktivnoj odbrani. Stvari se mogu popraviti tako da korporacije rade više na tome, posebno one koje uopšte nemaju korporativnu sigurnost.”

samkbKompaniji JT International a.d. Senta, koja se bavi proizvodnjom i preradom duvana i cigareta, veoma je bitna saradnja javnog i privatnog sektora bezbednosti jer privatni mora da radi, a javni ima ograničene resurse, kaže Zoran Đokić, direktor Sektora korporativne bezbjednosti u tom preduzeću. Reč je o akciznoj robi, veoma atraktivnoj za kriminalce, koju je lako plasirati u nelegalne tokove, gde se stvaraju novi profiti.

“Policija, carine, poreska policija i inspekcijske službe imaju i druge prioritete kao što su borba protiv organizovanog kriminala i terorizma, briga o stanju javne bezbednosti i suzbijanje ozbiljnih krivičnih dela, a da bi uspešno mogli da se nose protiv onih pojava koje muče kompanije poput naše, morali bi da angažuju velike ljudske i materijalne resurse”, kaže Đokić navodeći da je zbog toga osmišljen projekat kojim njegov sektor bezbednosti sarađuje s javnom bezbednošću i snabdeva ih relevantnim informacijama o nelegalnim zasadima duvana u Srbiji. “U naš projekat smo uključili poslednju reč tehnike i satelitske snimke proizvodnih područja duvana u Srbiji. Naši eksperti analiziraju te snimke, koji funkcionišu po sistemu odbijanja svetlosti, koja je specifična za hlorofil biljke duvana i tako identifikujemo sve zasade”, naglašava Đokić.

Javni sektor im pomaže da dobiju mapu digitalnih katastara nepokretnosti, tako da je moguće identifikovati svaku parcelu na kojoj je zasađen duvan. Pošto je duvan akcizna roba, gde postoji sistem licenciranja i njegovom proizvodnjom mogu da se bave poljoprivrednici koji imaju zaključen kooperativni ugovor sa licenciranim organizatorima proizvodnje, lako se uporedi baza podataka registrovanih ugovora sa situacijom na terenu. “Sve što nije registrovano postaje sumnjivo i nelegalno i o tome obaveštavamo predstavnike državnih organa, a fitoinspekcija potom po ovlašćenju uništava nelegalne zasade”, kaže Đokić. Time se, smatra on, postiže fantastičan preventivni i represivni efekat i u značajnoj meri čuvaju resursi državnih organa: ljudski, vremenski i materijalni.

Nakon prvog dela konferencije u drugom delu Konferecnije učesnima se skupa kroz Workshop-ve predstavile su se kompanije Dahua Technology i ASSA ABLOY sa ciljem da upoznaju učesnike sa svojim sistemima i rešenjima za bezbedno poslovanje. Isto tako, domaćin ovogodišnje Konferencije SAMKB predstavnici NAVAK-a Trening centra su sproveli i ukazali na trening bezbedne vožnje sa kojim se možemo susresti i u realnim uslovima.
SAZNAJEMO: SEECSA pokreće projekt sertificiranja
menadžera korporativne bezbednosti

 

SEECSA


Na marginama 10. Međunarodne konferencije “Dani korporativne sigurnosti 2019”, u Brdu kod Kranja sastali su se nacionalni predsednici menadžera bezbednosti Slovenije, Hrvatske, Srbije i Severne Makedonije, koji čine Upravni odbor Asocijacije menadžera korporativne bezbednosti JI Evrope (SEECSA).

 

Kako saznajemo, SEECSA uskoro pokreće projekt Sertificiranja menadžera korporativne bezbednosti.

 

Reč je o projektu koji je inicirao Alen Ostojić, predsednik Hrvatske udruga menadžera sigurnosti. Ostojić je nacionalnim predsednicima dr. Denis Čaleti, dr. Draganu Trivanu i dr. Atanas Kozarevu, prezentirao potrebu izdavanja tzv. zlatnog standarda za menadžere korporativne bezbednosti koji upravljaju bezbednošću.

 

Sertifikat će priznavati sve nacionalne asocijacije, a nosilac procesa obrazovanja biće SEECSA i Poslovno učilište integralna sigurnost i razvoj – Business Security Academy iz Zagreba, na čijem čelu se nalazi dr.sc. Đuro Črnjak.

 

Program će se sastojati iz šest modula: Arhitektura korporativne bezbednosti, Upravljanje rizicima, Procesne funkcije menadžmenta bezbednosti, Interna korporativne istraživanja i poslovno obaveštajna delatnost, Informaciona i cyber bezbednost i Krizni menadžment.

 

Da bi polaznici stekli Sertifikat menadžera korporativne sigurnosti (CMKS), moraće će postepeno polagati modul po modul.

 

Edukacija će krenuti istovremeno u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu i Skopju početkom septembra. Predavači će biti isključivo ugledni menadžeri korporativne bezbednosti iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Severne Makedonije, Francuske, SR Nemačke, Izraela i SAD-a.

 

S obzirom da Asocijacijom SEECSA predsedava dr. Dragan Trivan, predsednik Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, odlučeno je da će se prva konferencija menadžera korporativne bezbednosti JI Evrope, održati u Beogradu početkom oktobra.Održana 10. Međunarodna konferencija
’’Dani korporativne bezbednosti’’ Slovenije
14. mart 2019.

 

Slovenija

U Brdu kod Kranja, u reprezentativnom Kongresnom centru Brdo od 13. do 14.marta 2019 održana je tradicionalno 10.Međunarodna konferencija ’’Dani korporativne bezbednosti’’ Slovenije, koji je okupio istaknute predstavnike privrede, politike i, naravno, profesije.

 

Manifestaciji je prisustvovalo više od 200 učesnika iz slovenačkog i međunarodnog okruženja. "Dani korporativne bezbednosti 2019" organizovao je Institut za korporativne bezbednosne studije, ICS-Ljubljana i Slovensko udruženje korporativne bezbednosti.

 

Konferenciju je otvorio dr. Denis Čaleta, predsednik Organizacionog odbora, Alojz Kovšca, predsednik Nacionalnog veća Republike Slovenije; dr. Klemen Grošelj, državni sekretar Ministarstva odbrane R.Slovenije i gđa. Tatjana Bobnar, generalni direktor policije Republike Slovenije.

 

Slovenija

 

Osamdesetak menadžera korporativne sigurnosti imalo je priliku od odličnih predavača iz Slovenije, Italije , SR Nemačke i Fancuske, saznati najnovije trendove u ostvarivanju korporativne bezbednosti.

 

U svojim govorima gosti i predavači Konferencije su naglasili složenost bezbednosnog okruženja koje nas okružuje i postavljaju pred nama složene zahteve za upravljanje rizicima kojima smo izloženi. Bezbednost je postala dobra prednost, koja je u sadašnjoj situaciji izuzetno izložena. Posebno je naglašeno da korporativna bezbednost postaje važan proces na čelu novog razvoja slovenačke ekonomije. Ovaj događaj, međutim, predstavljapo je odličnu priliku za razmenu iskustava, dobrih praksi i, iznad svega, najnovijih saznanja o tome kako efikasno upravljati rizicima kojima je izložena naša organizacija, kompanije i okruženje. Institut za korporativne bezbednosne studije, svojim aktivnim funkcionisanjem, predstavlja prostor u kojem su organizacije i preduzeća ekonomskog i javnog okruženja aktivno uključeni, čime se jača efektivnost poslovanja u oblasti upravljanja rizicima.

 

Nagradjeni

 

Učešće u radu pomenute Konferencije na poziv kolega iz Instituta za korporativne bezbednosne studije, ICS-Ljubljana uzeli su i predstavnici Srpske asocijacija menadžera korporativne bezbednosti na čelu sa prof.dr Draganom Trivanom, predsednikom Asocijacije i mr Dejanom Pavlovićem, predsednikom Izvršnog odbora SAMKB, koji je ujedno bio i učesnik ogruglog stola na temu: ’’Kako izabrati pravu metodologiju za procenu rizika u kritičnoj infrastrukturi’’.

 

U uvodnom delu otvaranja Konferencije, održana je i ceremonija dodele godišnje nagrade "Slovenian Grand Security Award", koja se dodeljuje najstaknutijim pojednicima i organizacijama u 2018.godini.

 

Trivan

 

Nagrada za najboljeg menadžera korporativne bezbednosti ove godine dobio je: g. Matjaž Peklaj iz slovenačke kompanije za kontrolu letenja.

 

Ovogodišnju nagradu za najbezbedniju kompaniju dobila je kompanija: ’’Akrapovič dd’’.

 

Nagrada Grada Ljubljane za nagradu "Najbolji bezbedni grad" dodeljena je Opštini Tržič u kategoriji "Najsigurnija opština".

 

Ovaj put kompanija ’’HSI doo’’ je dobila nagradu za "najinovativnije sigurnosno rješenje".

 

U kategoriji "Najbolji doprinos bezbednosti", ovogodišnja nagrada dodeljena je časopisu Corporate Safety.
 

Hrvatski Dani Sigurnosti
Osnovana SEECSA, regionalna asocijacija menadžera korporativne bezbednosti

SEECSA


Na Hrvatskim danima sigurnosti četiri su nacionalna udruženja menadžera korporativne bezbednosti Hrvatske, Slovenije, Srbije i Makedonije osnovale krovnu asocijaciju menadžera korporativne bezbednostii Southeast Europe Corporate Security Association (SEECSA), čije će sedište biti u Zagrebu.

 

Za predsednika je izabran prof.dr.sc. Dragan Trivan, predsednik Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti do 2020., kada će predsedavanje preuzeti Alen Ostojić, predjednik Hrvatske Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

 

Osim navedenih osnivači SEECSA, kao nove regionalne asocijacije u svetu bezbednosti su prof.dr.sc. Denis Čaleta, predsednik slovenskog udruženja menadžera bezbednosti i prof.dr.sc. Atanas Kozarev, predsednik makedonskog udruženja menadžera korporativne bezbednosti.

 

SEECSA kao glavni cilj ima omogućiti menadžerima bezbednosti usavršavanje kroz internu akademiju Business Security Academy, te razmena informacija o trendovima kriminala i tehnologijama i alatima borbe protiv njega, kako bi poslovna zajednica Jugoistočne Evrope bila još sigurnija.

 

Uskoro se očekuje pridruživanje i menadžera korporativne bezbednosti Rumunije i Bugarske. Kao jednu od prvih aktivnosti SEECSA planira organizovati konferenciju iz oblasti privrede i bezbednosti 2019. u Dubrovniku.

 Otvorena je 12. Konferencija hrvatskih menadžera sigurnosti u Zagrebu
5. decembar 2018.

 

12. Konferencija

 

Danas, 5.decembra 2018.godine u Zagrebu je otvorena 12. Konferencija hrvatskih menadžera sigurnosti na temu: ''Partnerstvo za sigurnost'', u organizaciji Hrvatske udruge menadžera sigurnosti (HUMS) iz Zagreba, koja se održava u periodu od 05 do 07. decembra 2018. godine u hotelu “International”, Zagreb. Kao izaslanik premijera Vlade RH Konferenciju je svečano otvorio ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.

 

Predsednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti Alen Ostojić okupljene je pozdravio u uvodnoj reči i uveo ih u bogat program događanja tokom naredna tri dana.

 

BezbednostHR

 

Ova Konferencija ima za cilj da okupi veliki broj profesionalaca iz oblasti privatne i javne bezbednosti, predstavnike državne uprave, poslovne zajednice i nauke. Ovogodišnjoj Konferenciji Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, 12. Hrvatski dani sigurnosti, kojoj su pokrovitelj Vlada RH i gradonačelnik Grada Zagreba, noseća je tema Partnerstvo za sigurnost, a ovogodišnja konferencija ima i međunarodni karakter. Skupu prisustvuje više od 200 učesnika iz zemlje i regiona.

 

Nastavljajući dobru saradnju sa kolegama i partnerima iz Hrvatske, SAMKB je i ove godine uzela učešće u radu Konferencije na kojoj pored prof. dr Dragana Trivana, predsednika SAMKB prisustvuju i članovi naše Asocijacije, koji se se odazvali pozivu i uzeli učešće.

 

12. Konferencija

 

SAMKB već tradicionalno učestvuje na poziv partnerskih organizacija iz regiona na ovakvim skupovima u cilju povezivanja i razmene iskustava srpskih menažera bezbednosti sa kolegama iz regiona i šire. 

6. Međunarodna konferencija SAMKB
"Korporativna bezbednost u Republici Srbiji 2018"
11. oktobar 2018.

Stručni skup sa međunarodnim učešćem menadžera korporativne bezbednosti iz javnog i privatnog sektora u Republici Srbiji i zemljama u regionu, sa ciljem razmene iskustava i primera dobre prakse, tradicionalno je održan i ove godine. VI Međunarodna konferencija SAMKB pod nazivom „Korporativna bezbednost u Republici Srbiji 2018'', održana je 11. oktobra 2018. godine u hotelu Holiday INN u Beogradu.

 

SAMKB

 

Organizatori ovogodišnje Konferencije bili su Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti (SAMKB) u saradnji sa Asocijacijom menadžera korporativne bezbednosti Jugoistočne Evrope (SECSA) i vodećim elektronskim magazinom u oblasti bezbednosti SecuritySEE.comGeneralni pokrovitelj Konferencije bila je kompanija Dahua Technology, vodeći svetski proizvođač security opreme i rešenja za bezbednost.


TrivanOvaj stručni skup sa međunarodnim učešćem menadžera korporativne bezbednosti iz javnog i privatnog sektora u Republici Srbiji i zemljama u regionu, predstavlja tradicionalno okupljanje struke menadžera korporativne bezbednosti sa ciljem razmene iskustava i primera dobre prakse, kao i ukazivanja na značaj uspostavljanja sistema korporativne bezbednosti u procesima upravljanja u javnim i privatnim kompanijama i drugim institucijama.

Na samom početku Konferencije, u ime Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, prisutne je pozdravio prof. dr Dragan Trivan, predsednik SAMKB.

 

„Za proteklih nekoliko godina, okupili smo veliki broj menadžera korporativne bezbednosti iz privatnih kompanija i javnih preduzeća iz Srbije i inostranstva. Sada već tradicionalno svake godine SAMKB  organizuje veoma posećenu Međunarodnu konferenciju menadžera korporativne bezbednosti »Dani korporativne bezbednosti«, koja okuplja veliki broj menadžera bezbednosti iz zemlje i čitavog regiona. Konferencija je postala prepoznatljiva i po dodeli prestižne godišnje nagrade za najbolje menadžere korporativne bezbednosti i kompanije sa najboljim rezultatima u domenu korporativne bezbednosti“, rekao je prof. dr Trivan.

 

Uvodno obraćanje upriličili su i general major Slađan Đorđević, u ime Ministarstva odbrane Republike Srbije, gospodin dr Zvezdan Radojković, pomoćnik direktora policije Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i gospodin Marinko Radić, generalni sekretar Poverenika, koji je prisutne pozdravio u ime Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

Nakon uvodnog dela, pristupilo se dodeli plaketa i godišnjih nagrada za 2017. godinu. Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti dodelila je plakete kompanijama i pojedincima zaslužnim za razvoj Asocijacije i korporativne bezbednosti u Republici Srbiji. Nagrade je uručio predsednik izvršnog odbora SAMKB, gospodin Dejan Pavlović.

 

Plakete su dodeljene:

 1. Kompaniji IKEA Srbija doo. U sferi bezbednosti kompanija IKEA Srbija uradila je mnogo u svojoj prvoj godini postojanja na srpskom tržištu. Najistaknutija dostignuća u oblasti bezbednosti su potpuna integracija tehničke zaštite, redundantnost monitoring sistema, napredni sistem za „cash hadling“ sa minimalnim rizikom za klijenta, primena najnovijih standarda u oblasti zaštite od požara, evakuacije; operativne procedure u slučaju vanrednih situacija i mnoga druga. Plaketu je primio gospodin Siniša Vuković, Safety and Security Manager kompanije IKEA Srbija doo;

 2. Gospodinu Marinku Radiću, Generalnom sekretaru Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije za izuzetan doprinos i podršku razvoju korporativne bezbednosti;

 3. Kompaniji Dahua Technology za izuzetan doprinos i podršku realizaciji 6. Međunarodne konferencije „Korporativna bezbednost u Republici Srbiji“, čiju plaketu je primio regionalni menadžer gospodin Ted Huang.

 

samkb

 

Tokom Konferencije dodeljene su i tradicionalne godišnje nagrade SAMKB za 2017. godinu za doprinos razvoju korporativne i privatne bezbednosti u Republici Srbiji i to u sledećim kategorijama: najbolja kompanija, najbolji menadžer korporativne bezbednosti i najbolja knjiga u oblasti korporativne bezbednosti.

 

„SAMKB  je ustanovila ove nagrade da bi kao strukovna asocijacija doprinela promovisanju funkcije menadžera korporativne bezbednosti i ujedno odala priznanje svima koji su doprineli razvoju korporativne bezbednosti u kompanijama i društvu”, istakao je prof. dr Dragan Trivan, predsednik SAMKB.

 

Odlukom Izvršnog odbora Asocijacije, oglašen je javni poziv za godišnje nagrade za izuzetne rezultate u oblasti korporativne bezbednosti za 2017./2018. godinu i formirana je stručna komisija koja je nakon razmatranja svih kandidata, donela sledeće odluke:

 

 1. Godišnja nagrada za najbolju knjigu iz oblasti korporativne bezbednosti pripala je Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu za knjigu „Hrestomatija Korporativna bezbednost“, koju su priredili prof. dr Zoran Keković, Ivan Dimitrijević i Nevena Šekarić. Hrestomatija predstavlja značajan doprinos utemeljenju oblasti korporativne bezbednosti u postojećim studijskim programima, a koja će studentima, budućim menadžerima bezbednosti pomoći da dobiju znanje iz ove oblasti.

 2. Nagrada za najboljeg menadžera iz oblasti korporativne bezbednosti pripala je gospodinuJadranku Petkoviću, direktoru Sektora korporativne bezbednosti kompanije MPC Holding. Gospodin Petković od samog osnivanja Sektora korporativne bezbednosti pa do danas uspešno sprovodi bezbednosnu politiku i smernice kompanije MPC Holding. Sopstvenim kapacitetima razvijen je i primenjuje se Operativno analitički program za evidentiranje i analizu vanrednih situacija, a Sektor na čijem čelu je g. Petković autor je Priručnika za vanredne situacije, koji je distribuiran u kompaniji.

 3. Godišnja nagrada za najbolju kompaniju u oblasti korporativne bezbednosti dodeljena je kompaniji „DELTA HOLDING“. Kompanija „Delta Holding“, koja posluje u Srbiji i na internacionalnom nivou, prepoznala je značaj osnivanja sopstvene Službe korporativne bezbednosti, kao integralnog dela poslovnog sistema. Služba korporativne bezbednosti u Delta Holdingu organizovana je kao njena posebna kompanija pod imenom Delta Security Sitem. Delta Security Sistem realizovao je brojne projekte za unapređenje korporativne bezbednosti, a jedan od njih je i tehnička zaštita Delta Agrar Grupe, što je najveći takav projekat u Srbiji.

Alen Ostojić

 

Nakon dodele nagrada, usledio je radni deo. Prvi deo Konferencije obeležila su izlaganja i diskusije na temu aktuelne GDPR Uredbe i njene primene u domenu korporativne bezbednosti.

 

Uvodno izlaganje pod nazivom „GDPR i korporativna bezbednost sa akcentom na video-nadzor“ Zlatka Petrovića, iz kancelarije Poverenika za  informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti Republike Srbije osvrnulo na se na aktuelne probleme implementacije Uredbe, kao i usklađivanja postojećih uredbi sa istom, nakon čega je u izlaganju pod nazivom „Video-nadzor i GDPR u korporativnoj sigurnosti – iskustva Republike Hrvatske“, gospodin Alen Ostojić, predsednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti predstavio probleme sa kojima se Hrvatska, kao članica EU susreće u praksi.

 

Ovom prilikom, učesnici su imali prilike da čuju iskustva iz zemalja u okruženju, poput Hrvatske i Slovenije, ali i da razmene mišljenja.

Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji ima za cilj unapređenje međunarodne razmene podataka i zaštite podataka o ličnosti, kao i usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa novim propisima EU u ovoj oblasti.

 

Način usklađivanja sa Uredbom zavisi od ustavnog uređenja, ali i prakse. Ustav Republike Srbije određuje da se obrada podataka uređuje zakonom.

U Srbiji nije adekvatno uređen sve prisutniji video‑nadzor, tako da, sem situacija uređenih Zakonom o privatnom obezbeđenju ili Zakonom o bezbednosti saobraćaja, nama nije jasno ko i kad ili gde može da postavi kamere.

 

U Predlogu se navodi i da se novim zakonom znatno unapređuje zaštita podataka o ličnosti građana, kako u domaćem pravnom sistemu, tako i u odnosu na iznošenje podataka u treće zemlje. Svi podaci o ličnosti građana Srbije biće tako zaštićeni na jednak način, kao i u državama članicama EU. Novčanom kaznom od 50.000 dinara do 2.000.000 kazniće se za prekršaj rukovalac, obrađivač ili primalac.

 

Usledio je Okrugli sto pod nazivom „Kompanija i nova evropska regulativa Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti GDPR (General Data Protection Regulation), čiji je moderator bio doc. dr Goran Matić.

 

GDPR ili Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti jedna je od najkontroverznijih regulativa u poslednjih nekoliko godina. Iako postoje brojni razlozi za donošenje pravilnika koji bi bio posvećen regulisanju prikupljanja, deljenja i obrade ličnih podataka korisnika, mnoge kompanije i institucije nisu zadovoljne uvođenjem strožih mera u pogledu upravljanja ličnim podacima korisnika. Osim toga što GDPR ima široku geografsku primenu (regulativa važi ne samo za kompanije na teritoriji EU već i za građane koji borave u EU), gotovo je izvesno da će svako čije se poslovanje zasniva na prikupljanju ličnih podataka biti u znatno većem riziku nego do sada.

 

Nakon Okruglog stola i razmene mišljenja i iskustava iz ove oblasti, usledilo je potpisivanje Protokola o pristupanju Asocijacije za korporativnu bezbednost Republike Makedonije Asocijaciji menadžera korporativne bezbednosti Jugoistočne Evrope.

 

SAMKB

 

U drugom delu Konferencije, izlagači i prisutni fokusirali su se na aktuelno pitanje zaštite kritične infrastrukture.

 

Porastom opasnosti od brojnih pretnji, naročito terorizma, u savremenim teorijskim analizama, ali i u praksi, sve je prisutniji izraz „kritična infrastruktura“. Ona je bitan i suštinski deo nacionalne bezbednosti, a njena zaštita jedan od prioriteta svake države.

 

U tom smislu, Republika Srbija izradila je nacrt Zakona o kritičnoj infrastrukturi. Srbija bi, u toku procesa pridruživanja Evropskoj uniji, trebala usvojiti Zakon o kritičnim infrastrukturama koji će biti usklađen s elementima Direktive 2008/114/ES. Time bi se podigao nivo interoperabilnosti Srbije sa EU, a u pogledu mera zaštite kritične infrastrukture, moraće se utvrditi i određeni postupci: a) identifikacija kritične infrastrukture, b) izrada mapa kritične infrastrukture, c) razmena informacija, d) osposobljavanje osoblja angažovanog na poslovima i zadacima u sistemima kritične infrastrukture, e) uvežbavanje sistema za zaštitu kritične infrastrukture ili oporavak u slučaju krizne ili vanredne situacije.  

 

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti, čiji su članovi upravo menadžeri bezbednosti u poslovnim sistemima koji predstavljaju kritičnu infrastrukturu Srbije, pozdravila je inicijativu za normativno uređenje ove oblasti i dala je svoj doprinos u donošenju kvalitetnog zakonskog rešenja kroz učešće predstavnika Asocijacije u radu radne grupe MUP-a.

 

SAMKB„Naše udruženje je bilo uključeno u radnu grupu za izradu Nacrta Zakona. Smatramo izuzetno važnim ovaj korak koji je inicirao MUP, koji je i formirao radnu grupu, i mišljenja smo da će ovaj zakon doprineti bezbednosti vitalne infrastrukture Srbije, dakle povećanju nacionalne bezbednosti, i to što je posebno važno, kroz veću mogućnost preventivnog delovanja“, rekao je prof. dr Dragan Trivan, predsednik SAMKB-a.

 

Nakon izlaganja Bojana Tomića, pomoćnika načelnika Sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije, koji je predstavio izmene i novitete koje donosi Novi Zakon o kritičnoj infrastrukturi, a zatim se osvrnuo i na zaštitu kritične infrastrukture sa aspekta korporativne bezbednosti, izuzetno posećeno bilo je izlaganje prof. dr Denisa Čalete, Predsednika Slovenskoga združenja za korporativno varnost koji je prisutne upoznao sa najboljim praksama odbrane kritične infrastrukture u Evropskoj uniji.

 

Nakon prezentacije generalnog sponzora Konferencije, kompanije Dahua Technology, predavanja uvaženog gosta iz Rumunije, gospodina Dana Avrama, kao i izlaganja g. Živka Babovića, načelnika Uprave za upravljanje rizikom, Sektora za vanredne situacije MUP RS, usledio je okrugli sto pod nazivom „Vanredne situacije i zaštita kritične infrastrukture sa aspekta korporativne bezbednosti“, čiji je moderator bio prof. dr Atanas Kozarev, predsednik Asocijacije za korporativnu bezbednost Republike Makedonije.

 

Republika Srbija bi u toku procesa pridruživanja EU trebalo da usvoji zakon o kritičnim infrastrukturama koji će biti usklađen sa elementima Direktive 2008/114/ES. Na taj način, podigli bi nivo interoperabilnosti Republike Srbije sa EU, a u pogledu mera zaštite kritične infrastrukture, sve države, uključujući i Republiku Srbiju, moraju da utvrde i određene postupke za zaštitu kritične infrastrukture ili oporavak u slučaju krizne ili vanredne situacije. Značajan deo prisutnih  i članova Asocijacije su upravo menadžeri bezbednosti u poslovnim sistemima koji predstavljaju kritičnu infrastrukturu Republike Srbije.

 

Ova izuzetno posećena panel diskusija, u kojoj su učestvovali svi prisutni predstavila je rešenja koja Nacrt novog Zakona nudi, probleme sa kojima se pripadnici sektora korporativne bezbednosti svakodnevno susreću u praksi i ujedno predstavila i rešenja kako bi se jaz između ovog sektora i državnih institucija prevazišao.

 

Na završnoj sesiji Konferencije učesnici okruglog stola podelili su svoja lična iskustva iz prakse iz organizacija iz kojih dolaze, uz zaključak da stručnjaci u oblasti korporativne bezbednosti u budućnosti trebaju imati više interdisciplinarnih veština, sa kojima će biti u stanju da efikasno deluju u oblasti upravljanja rizicima, a koje nam nameće dinamično bezbednosno okruženje.FOTO GALERIJA

 

Održan skup srpske
Asocijacije menadžera korporativne bezbednosti u Novom Sadu
26. maj 2018.

AMKBU Novom Sadu dana 26.5.2018. održan je tradicionalno druženje menažera korporativne bezbednosti, koji je imao za cilj da okupi članove Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti kako bi razmenili ideje i iskustva na temu korporativne bezbednosti i upravljanja rizicima u kompanijama iz kojih dolaze.

 

AMKBU uvodnom delu skupa prisutne je pozdravio predsednik Asocijacije prof.dr Dragan Trivan koji se zahvalio prisutnim članovima koji su se odazvali pozivu da učestvuju na jednom ovakom skupu, jer to je ujedno i jedan od osnovnih ciljeva ove Asocijicije - da povezuje članove menažere korporativne bezbednosti. Napomenuo je da je Asocijacija dosta toga uradila tokom ovih 6 godina postojanja i da je uzela učešće u organizaciji brojnih događaja koji su imali za cilj promovisanje funkcije menadžera korpoarativne bezbednosti. Posebno je istakao da je u toku izrada Nacrta Zakona o kritičnoj infrastrukturi gde je SAMKB uzeo značajno učešće i dao konstruktivne predloge i sugestije.

 

U narednom periodu sa našim partnerima u Hrvatskoj (Hrvatskom udrugom menadžera sigurnosti HUMS) pokušaćemo da domaćoj javnosti i našim članovima približimo temetaku novog usvojenog zakona a tiče se GDPR Zaštite podataka o ličnosti i obaveze koje proizilaze za kompanije iz kojih dolaze naši članovi Asocijacije.

AMKB

 

U radu skupa u Novom Sadu učestvovao je i magistar Alen Ostojić, predsednik HUMS-a koji se zahvalio na pozivu da učestvuje na jednom ovakom skupu u organizaciji SAMKB. Istakao je da u svetlu novih digitalnih tehnologija koje postoje u društvu treba preduzeti nova saznaja u oblasti korporativne bezbednosti i edukacije menadžera korporativne bezbednosti. Ukoliko SAMKB proceni da je potrebno tematiku novog Zakona o zaštiti podataka -GDPR bliže izložiti i upoznati članove Asocijacije, da tada HUMS stoji na pomoći oko realizacije jednog zajedničkog skupa dveju Asocijacija u cilju približavanja novina u okviru nedavno donetog Zakona u Srbiji.

 

AMKBTokom skupa održane su prezentacije iz dela upravljanje rizicima u velikim privrednim sistemima koje su imale za cilj imale da upoznaju i podstaknu raspravu među članovima na ovu tematiku.

 

Vladimir Mićić, direktor sektora bezbednosti Aerodrom Nikola Tesla AD Beograd predstavio je temu Primena Dronova u sektoru bezbednosti i ukazao na primenu dronova u raznim oblastima (komercijalna primena; security i safety primena, aktivnosti suprotne Zakonu i terorizam), kao i efekte primene iste i neželjenje posledice koje upotreba dronova može imati na kompanije i društvo.

 

Saša Todorović, iz NIS-a predstavio je prezentaciju Upravljanje rizicima u NIS-u i napomenuo je da su rizici po kompaniju postali značajniji, kada se pojavio sve veći obim pretnji. Prema njegovim rečima faze upravljanje rizicima možemo podeliti na identifikovanje rizika, analiza i procena rizika, definisanje mera za upravljanje rizicima i monitoring mera za upravljanje rizicima.

 

Zoran Ivanović iz tehnisčke službe bezbednosti NIS-a predstavio je trenutno aktuelni Projekat intergralne tehničke zaštite Rafinerije nafte Pančevo.

 

AMKBPo završetku radnog dela, druženje među članovima SAMKB nastavljeno je na turniru u streličarstvu koje je održan na Petrovaradinskoj tvrđavi. Tom prilikom su podeljene i medalje najboljima pa je shodno rezultatima ostavrenom na turniru prvo mesto i zlatnu medalju osvojio Vladimir Veljković iz kompanije CP Securty doo iz Beograda, drugo mesto i srebrnu medalju osvojio je Vladimiru Lukić iz firme Special Security doo iz Novog Sada, dok je treće mesto osvoji Dragan Suhanek takođe iz firme CP Security.

 

Druženje i razmena ideja nastavljena je na ručku koji je ovom prilikom upriličen za sve učesnike skupa u restoranu Terasa na Petrovaradinskoj tvrđavi sa prelepim pogledom na Dunav i čitav Novi Sad.

 

Nakon toga članove SAMKB i goste čekalo je iznenađenje – obilazak laguma Petrovaradinske tvrđave uz pratnju profesionalnog vodiča i predavanje na temu istorije Petrovaradinske tvrđave sa akcentom na vojnim strategijama i doktrinama koje su se koristile u izradi tvrđave i kasnije tokom odbrane iste.

 

Zaključak je da je ovo bio izuzetno dobro organizovan skup gde su srpski bezbednjaci imali priliku da razmene svoja iskustva, ideje ali i da se sretnu sa novim trendovima u oblasti korporativne bezbednosti kao i da se novi članovi Asocijacije upoznaju sa idejom i ciljevima strukovne asocijacije iz oblasti korporativne bezbednosti u našoj zemlji. 

IV međunarodna naučna i stručna konferencija:
„Integrisana korporativna sigurnost - digitalna transformacija kao izazov za akademsku zajednicu i moderne korporacije“
19. maja 2018.


TrivanU subotu, 19. maja 2018. godine održana je IV Konferencija Asocijacije za korporativnu bezbednost R. Makedonije u Skoplju, pod nazivom „Integrisana korporativna sigurnost - digitalna transformacija kao izazov za akademsku zajednicu i moderne korporacije“. Konferenciji je prisustvovao veliki broj menadžera bezbednosti i predstavnika Univerziteta iz Makedonije, Srbije, BiH i Bugarske.

 

Međunarodnu konferenciju otvorio je prof. dr Atanas Kozarev, predsednik Udruženja za korporativnu bezbednost, vladavinu prava i ljudska prava – Skoplje, a pozdravnu reč imao je i gospodin Kiril Lazarov, vlasnik NIKOB-a, predsednik Makedonsko-bugarske privredne komore.

 

U uvodnom delu četvrte međunarodne naučne i stručne konferencije, u ime Srbije i SAMKB prisutne je pozdravio prof. dr Dragan Trivan, predsednik SAMKB. Konferenciji je prisustvovala i Nj.E. gospođa Dušanka Divjak-Tomić, ambasadorka Srbije u R. Makedoniji.

 

Na Konferenciji se govorilo o digitalnoj transformaciji poslovanja korporacija, mogućnostima i odgovorima na sajber terorizam ali i sistemima za osiguranje ljudi i imovine u kompanijama, kao važnoj komponenti u cilju efikasnog poslovanja.

 

Korporativna bezbednost i zaštita podataka, ali i ljudska prava i povreda istih u uslovima digitalne ekspanzije, bile su teme o kojima se takođe diskutovalo.

 

Digitalna transformacija u 21. veku je imperativ u poslovanju, akademskoj zajednici i modernim korporacijama, a izazovi i strategije digitalnog poslovanja koji su predstavljeni ovom prilikom izuzetno značajni.

 

Još jednoj u nizu, Konferenciji Asocijacije za korporativnu bezbednost R. Makedonije u Skoplju, pod nazivom „Integrisana korporativna sigurnost - digitalna transformacija kao izazov za akademsku zajednicu i moderne korporacije“ prisustvovao je veliki broj menadžera bezbednosti i predstavnika Univerziteta iz Makedonije, Srbije, BiH i Bugarske čime je dokazano da su i ove godine odabrane najaktuelnije teme koje se tiču modernih korporacija i njihovog poslovanja, ali koje su zanimljive i akademskim krugovima. 

SAMKB uzela učešće na
9. Međunarodnoj konferenciji o korporativnoj bezbednosti u Ljubljani
14-15. mart 2018.

SAMKB


Tadicionalno i ove godinde održana je 9.Međunarodna stručna konferencija pod nazivom: ''Dani korporativne i informatičke bezbednosti'' u organizaciji Instituta za korporativne varnosne študije iz Ljubljane, u periodu od 14. do 15.marta 2018.godine u glavnom gradu Slovenije. Nastavljajući dobru saradnju sa kolegama i partnerima iz Slovenije, SAMKB je i ove godine uzela učešće u radu Konferencije sa velikim brojem članova iz naše Asocijacije, koji se se odazvali pozivu i uzeli učešće.

 

SAMKBSkupu je prisustvovalo više od 200 učesnika iz zemlje i regiona, koji su zajednički organizovali Institut za korporativne bezbednosti studije ICS Ljubljane i slovenačko Udruženje menadžera korporativne bezbednosti u saradnji sa partnerima. Konferenciju je otvorio predsednik Instituta za korporativne bezbednosne studije iz Ljubljane prof.dr Denis Čaleta.

 

SAMKBMeđunarodna konferencija "Dani korporativne bezbednosti" je tematski naučni i stručni skup menadžera bezbednosti koji se bave korporativnom bezbednosti u svojim kompanijma, tj. onih koji se susreću sa problemima upravljanja sigurnosnim rizicima u savremenom bezbednosnom okruženju, sa posebnim akcentom na korporativne i informativne rizike. Ova konferencija predstavljala je centralnu naučnu i stručnu konferenciju u regionu u oblasti korporativne bezbednosti i u tom kontekstu, posebno informacionih i sajber rizika. U okviru Konferencije održana je i 5. Međunarodna konferencija "Informaciona sigurnost - danas i sutra".

 

SAMKBOvaj događaj je bila izvrsna prilika za razmenu iskustava, dobre prakse i posebno najnovijih saznanja u oblasti korporativne bezbednosti. Institut za korporativne bezbednosne studije, svojim aktivnim radom predstavlja područje u kojem vrlo aktivno učestvuju organizacije i preduzeća ekonomskog i javnog okruženja i na taj način poboljšavaju svoju efikasnost u oblasti upravljanja rizicima.

 

SAMKBU uvodnom delu Konferencije uručene su i godišnje nagrade za dostignuća u oblasti korporativne bezbednosti za 2017.godinu. Slovenačka velika nagrada bezbednosti je najveća nagrada sa područija bezbednosti u Republici Sloveniji, koja se dodeljuje izabranim institucijama i pojedincima za njihov inovativni doprinos razvoju i sprovođenju bezbednosti. Nagradu dodeljuje Institut za korporativne bezbednosti studije ICS Ljubljana, u saradnji sa slovenačkim Udruženjem menadžera korporativne bezbednosti u sledećim kategorijama: najbolja bezbednosna kompanija; najbolji menadžer korporativne bezbednosti; najinovativnije bezbednosno rešenje; najbolja knjiga u oblasti bezbednosti; inovativna medijska promocija bezbednosti - informativna emisija; najbezbednije mesto i najbezbednija opština i nagrada za životno delo.

 

 

Nagrade su dodeljene za rezultate ostvarene u 2017.godini.

 

SAMKB Ljubljana

 

 • Ovogodišnja nagrada za "Najboljeg menadžera korporativne bezbednosti" dodeljena je Stanislavu Venigeru iz kompanije Zavarovalnica Triglav dd,
 • Nagradu za ''najbolju kompanju iz oblasti korporativne bezbednosti'', pripala je kompaniji CETIS d.d. Predsedniku Upravnog odbora kompaniji CETIS d.d. Marko Moharu, nagardu je uručila mag. Sonja Šmuc, generalna direktorka Privredne komore Slovenije;
 • Nagradu za ''najbolje bezebdnosno mesto'', pripala je mesnoj opštini Nova Gorica, a nagradu je primio Župan navedene opštine g.Matej Arčon;
 • Nagradu za ''najsigurnija opštinu'', pripala je opštini Trbovlje a nagradu je primila mag. Jasna Gabrič, gradonačelnik opštine Trbovlje;
 • Ovoga puta kompanija Špica International d.o.o. dobila je nagradu za "najinovativnije bezbednosno rešenje". Nagradu je primio direktor kompanije Mr. Tone Stanovnik;
 • Ovogodišnja nagrada u kategoriji "Najinovativnija medijska podrška"pripala je medijskoj kompaniji DELO. Nagradu je primio g. Miha Jenko, jedan od urednika u pomenutoj kommaniji. Pored dodele nagrada u ovim kategorijama, ove godine je dodeljena i posebna nagrada za životno delo u oblasti korporativne bezbednosti, a nagradu je primio Dušan Dular iz Krke dd.


SAMKBSAMKBCilj konferencije u Ljubljani bio je predstaviti najnovije iskustva i rezulatate istraživanja, primere dobre prakse i primere uspešnog prenosa znanja u praksi, kao i omogućiti direktan kontakt između predstavnika nauke i predstavnika privrede, te ubrzati širenje i rešavanje trenutnih problema u oblasti korporativne bezebdnosti.

 

Kroz diskusiju među stručnjacima identifikovani su pojedini novi trendovi u oblasti sveobuhvatne korporativne bezebdnosti. Važnost procesa upravljanja rizicima takođe je evidentna u informacijama o učešću predstavnika strateškog menadžmenta tokom programa konferencije Dana korporativne sigurnosti 2018.

 

Izazov predstavljen na konferenciji "Korporativna sigurnost na čelu ekonomskog razvoja" bio je prilično debatan kroz odlične diskusije tokom okruglih stolova. Prezentovani su zanimljivi i značajni alti za procenu i analizu, koje stručnjaci iz ove oblasti koriste u direktnom poslovnom okruženju.

Trivan SAMKB 

Održana sednica IO SAMKB na Aerodromu Beograd
13. februar 2018.

IO Aerodrom

 

Nastavljajući dobru i uspešnu saradnju sa kompanijom AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti je na poziv predstavnika Aerodroma Beograd, održala svoju redovnu  sednicu Izvršnog odbora Asocijacije u prostorijama Aerodroma.


Na početku pre radnog dela sednice, prisutnim članovima IO SAMKB obratio se Saša Vlasisavljević, generalni direktor  Aerodroma Nikola Tesla Beograd AD, koji je napomenuo da izuzetno ceni rad i napore naše Asocijacije na promovisanju i uspostavljanju funkcije menadžera korporativne bezbednosti u Srbiji. Tim na kojem je on čelu u poslednje četiri godine prepoznao je značaj korporativne bezbednosti i Sektoru  korporativne bezbednosti Aerodroma Beograd dodelio značajnu ulogu u kreiranju politika bezbednosti i podizanja nivoa bezbednosti na našem Aerodromu.


U posledenje četiri godine Aerodrom Beograd investirao je preko 18 mil.evra u opremu i bezbednosne sisteme, što Aerodrom Beograd čini jedan od najbezbednijiih aerodroma u regionu.

 

IO Aerodrom


SAMKB je prepoznala Aerodromu Beograd kao jednog od vodećih partnera kada je u pitanju promocija i uspostavljanje sistema korporativne bezbednosti u domaćim javnim i prvatnim kompanijama u Srbiji. Tome u prilogu ide i godišnja nagrada koju je Asocijacija dodelila AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd Aerodromu Beograd za najbolju kompaniju za ostvarene rezultate i razvoj u oblasti korporativne bezbednosti u 2015.godini.


Predsednik Asocijacije prof.Trivan istakao je predlog da se u što skorijem periodu pristupi i potpisivanju Sporazuma o saradnji između SAMKB i Aerodroma Nikola Tesla Beograd u cilju podizanja međusobne saradnje na još veći nivo.


Nakon završetka radnog dela sednice IO Asocijacije, prisutni članovi Asocijacije obišli su prostorije Aerodroma Beograd i uverili se u bezbednosnu opremu i sisteme koje Aerodrom Beograd poseduje.


Pored nabavljene i instalirane bezbednosne opreme na terminalima i izlaznim gejtovima, naročito onih gejtova sa kojih se vrši ukrcavanje putinika za letove za Ameriku, predstavnici Asocijacije obišli su i kontrolnu sobu. Prostoriju iz koje se 24-časovno nadgleda bezbednost u zoni oko i unutar Aerodroma.


Na samom kraju upoznavnaja sa bezbednosnom opremom i sistemima Aerodroma, predstavnici SAMKB, imali su i priliku da se upoznaju sa opremom spasilačko-vatrogasne službe Aerodroma Beograd, koja ni u jednom segmentu ne zastoje za ostalim areodroma u Evropi. Možemo reći da Aerodrom Beograd poseduje najnovija vozila poslednje generacije, kada se radi o sredstvima za gašenje požara na vazduhoplovima. 

U TOKU JE IZRADA
ZAKONA O KRITIČNOJ INFRASTRUKTURI REPUBLIKE SRBIJE


SAMKB, infrastukturaPorastom opasnosti od brojnih pretnji, naročito terorizma, u savremenim teorijskim analizama, ali i u praksi, sve je prisutniji izraz ’’kritična infrastruktura”. Neposredno nakon terorističkih napada od septembra 2001. godine, kritična infrastruktura postala je bitan i suštinski deo nacionalne bezbednosti, a njena zaštita predstavlja jedan od prioriteta svake države.

 

U toku je izrada nacrta Zakona o kritičnoj infrastrukturi Republike Srbije i Asocijacija je prepoznala značaj ovog Zakona sa ciljem daljeg regulisanja ove oblasti koja do danas nije adekvatno prepoznata i definisana.

 

U tom smislu, Republika Srbija bi u toku procesa pridruživanja EU trebalo da usvoji zakon o kritičnim infrastrukturama koji će biti usklađen sa elementima Direktive 2008/114/ES. Na taj način, podigli bi nivo interoperabilnosti Republike Srbije sa EU, a u pogledu mera zaštite kritične infrastrukture, sve države, uključujući i Republiku Srbiju, moraju da utvrde i određene postupke, čiji je redosled: a) identifikacija kritične infrastrukture, b) izrada mapa kritične infrastrukture, c) razmena informacija, d) osposobljavanje osoblja anga- žovanih na poslovima i zadacima u sistemima kritične infrastrukture, e) uvežbavanje sistema za zaštitu kritične infrastrukture ili oporavak u slučaju krizne ili vanredne situacije. Značajan deo naših članova su upravo mendžeri bezbednosti u poslovnim sistemima koji predstavljaju kritičnu infrastrukturu Republike Srbije.

 

SAMKB pozdravlja inicijativu za normativno uređenje ove oblasti i daće svoj puni doprinos u donošenju kvalitetnog zakonskog rešenja, kroz učešće predstavnika Asocijacije u radu ove značajne radne grupe Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

 
AKTIVNOSTI - ARHIVA

2017.
2016.
2015.
2014.
2013.
2012.
2011.