Publikacije

KORPORATIVNA BEZBEDNOST

Autor: Dragan Trivan


PRIVATNO OBEZBEĐENJE
Osnove fizičke i tehničke zaštite

Autori: Dragan Trivan, Slaviša Krstić


PRIRUČNIK „PROCENA RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA“ U IZDANJU CENTRA ZA ANALIZU RIZIKA I UPRAVLJANJE KRIZAMA

Autori: Zoran Keković, Suzana Savić, Nenad Komazec, Mladen Milošević, Dragiša Jovanović


DETEKTIVSKA DELATNOST

Autori: Dragan Trivan


EKONOMSKA BEZBEDNOST POSLOVANJA

Autori: Milan Stojanović, Dejan Pavlović